VISUAL EFFECT

VISUAL EFFECT
 
It is a visual project that was part of the converted model di Torino directed by Peter Forman. The project was working with the artistes. Specifically, I chose those who work with circles. I have created for their performance animation that works as an interactive backdrop for their performances. All animation is designed so that it supports the performance of the performers, but can also be used separately. Animation is designed so as to form a masking while illusive impression. For this reason I chose black and white color combination. These are the most illusive effect. With the contrast between the colors is the most effective option. Along with the artists and especially their circles are projections another dimension illusion. Features animation is illusive and camouflage. Artysta are seen only by Swami shadows. This also causes the shadow play. This whole project had several phases of development.
Project was exhibited at Pecha Kucha vol. 6 in Pilsen in 2013.

 
Je vizuální projekt, který byl součástí přestavení  Modeli di Torino pod vedením režiséra Petra Formana.  Součástí tohoto projektu byla práce s artisty. Konkrétně jsem si vybrala ty, kteří pracují s kruhy. Vytvořila jsem pro jejich představení animaci, která funguje jako interaktivní pozadí pro  jejich vystoupení. Celá animace je navrhnuta tak,
aby podporovala dané představení s účinkujícími, ale může také sloužit samostatně. 
Animace tvoří maskovací a zároveň iluzivní dojem. Z tohoto důvodu jsem zvolila černobílou kombinaci barev.          Ty jsou pro iluzivní efekt nejvhodnější. Díky kontrastu mezi barvami je to nejefektivnější volba.
Spolu s artisty a především na jejich kruzích tvoří projekce další dimenzi iluze. Funkce animace je iluzivní
a maskovací. Artysti jsou vidět pouze díky svám stínum. Vzniká tak i stínohra.
Celý tento projekt měl několik fází vývoje.
Projekt byl vystaven na výstavě Pecha Kucha vol. 6 v Plzni roku 2013.
               
Last 4 photos by: Marek Rebroš
 
 
Back to Top